www.aakritik.info

En kritisk sida om Anonyma Alkoholister och tolvstegsrörelsen

AA-kritik uppe igen. Välkommen tillbaka!

P.g.a. problem med det förra webbhotellet har sidan legat nere några månader. Observera att adressen nu är www.aakritik.info utan bindestreck.

Jag har under de åren som texterna legat uppe fått en hel del mejll. De flesta har kommit från f.d. AA-medlemmar som känt igen sig i min berättelse. Det har även kommit in synpunkter från aktiva AA-medlemmar och de flesta har velat föra en respektfull dialog. Jag tackar för detta.

Några har tyckt att jag borde uppdatera sidan och berätta om hur det gått för mig under åren efter det att jag lämnade AA. Jag kommer nog att uppdatera sidan så småningom, men kan åtminstone nu skriva att jag lever ett stabilt och bra liv utan att ha börjat dricka igen. Det har gått ca 2 1/2 år sedan jag lämnade rörelen och jag har varit tvungen att tänka igenom var jag står i en mängd livsfrågor, vilket har varit en tung resa. Men jag börjar landa i mig själv och mina egna sanningar och värderingar och det har varit värt all smärta. Idag sätter jag värde på mitt kritiska tänkande och min självständighet i djupaste insikt om att det representerar det sunda och friska i mig. Efter AA fick jag äntligen tiden att ta tag i mitt liv och göra de saker som borde gjorts för längesedan; återgå till mina fritidsintressen, skaffa den typ av jobb som passar mig, bygga upp ett socialt nätverk av "normala" människor, d.v.s. personer som inte ständigt ältar sina brister och försöker överträffa varandra i andlig utveckling.

Kort och gott; det är skönt att vara normal idag och samtidigt med gott samvete kunna bejaka allt som är unikt med mig.

Nedan följer texterna oförändrade, som de var när sajten låg uppe förut:

Inledning

Har du hoppat av Anonyma Alkoholister?

Eller har du planer på att göra det?

Har du en känsla av att nånting är fel i tolvstegsrörelsen?

Jag är en alkoholist som valt att hoppa av Anonyma Alkoholister efter nästan 4 års nykterhet och medlemskap. Under denna tid var jag ofta mycket entusiastisk och arbetade med de 12 stegen, gjorde service, gick på 4-5 möten i veckan, hjälpte sponsirer, gjorde AA-resor till USA.

Jag kan inte säga att allt är dåligt med AA. Däremot har jag upplevt att det finns negativa krafter i rörelsen som faktiskt motverkade de framsteg jag gjorde i mitt liv. Dessa negativa krafter är så pass starka att jag kände mig tvungen att avsluta mitt medlemskap.

Det är inte lätt att gå ur AA eller andra tolvstegsprogram! Därför vill jag delge mina erfarenheter till den som tvivlar. På engelska webbsidor kan man hitta en del kritisk information. På svenska nästan ingen.

Denna sida är en personlig betraktelse. Jag gör inga anspråk på att vara vetenskaplig och mina påståenden saknar källhänvisningar. För den som är intresserad av ämnet kanske sidan kan fungera som en ingång att själv söka information. Du får läsa mina tankar, resonemang och lite dagboksanteckningar.

Jag har ingen anknytning till någon annan kyrka, samfund, rörelse eller behandlingsinriktning.

(Sajten startade hösten 2007 och uppdaterades senast: 2010-11-25)